ДОКУМЕНТАЦИЯ

Свали PDF

1. Инсталация, настройки и регистрация.

След изтегляне на POSS стартирайте инсталационния файл и следвайте следните стъпки:
 1. Кликнете два пъти с левия бутон на мишката върху иконата на POSS, за да стартирате инсталацията. Отваря се прозорец Инсталиране на POSS (виж фиг.1.1).

  Фигура 1.1

 2. Кликнете върху , за да започнете инсталацията (виж фиг 1.2). Инсталацията отнема само няколко минути.

  Фигура 1.2

 3. След приключване на инсталацията сложете отметка на и кликнете върху (виж фиг 1.3).

  Фигура 1.3

 4. Отваря се прозорец Настройки (виж фиг 1.4), от където може да настроите връзката с фискалния Ви принтер.

  Фигура 1.4

 5. Попълнете полетата с нужната информация или кликнете върху за автоматична настройка на Вашия фискален принтер.
 6. Кликнете върху , за да продължите нататък. Отваря се прозорец Вход (виж фиг 1.5).

  Фигура 1.5

 7. Въведете потребителско име: admin и парола: admin и кликнете върху , за да стартирате програмата. Отваря се прозорец Лицензиране (виж фиг 1.6).

  Фигура 1.6

 8. Копирайте идентификационния си ключ и го предоставете на Вашия дистрибутор, който в замяна трябва да Ви изпрати лицензионен ключ. Поставете лицензионния ключ в поле Ключ. Под полетата ще се изпише датата на валидност на лиценза Ви.
 9. Кликнете върху , за да стартирате програмата.

  След успешно стартиране, програмата ще отвори основния си прозорец, който съдържа три основни раздела: раздел Касиер, раздел Управител и раздел Администратор.

  При всяко следващо стартиране на програмата директно ще се отваря основния прозорец, който можете да видите на фиг 1.7.

  Фигура 1.7

2. Въведение в POSS.

POSS е софтуерно решение, подпомагащо процесите на работата на малки и големи магазини и юридически лица, развиващи търговска дейност. Настоящата инструкция описва пълната функционалност на програмата и стъпките, необходими за извършването на продажби.

Стартиране на програмата:

Първият прозорец, който се отваря след стартирането на програмата, е прозорец Вход (виж фиг.2.1).

Фигура 2.1

Въведете потребителското си име и парола и кликнете върху , за да стартирате програмата.

Първоначално в програмата има създаден един единствен потребител (потребителско име admin и парола admin), който притежава администраторски функции. След стартирането на програмата имате възможност да редактирате или изтриете този потребител, както и да създадете множество други потребители, притежаващи различни функции и права на достъп.

След успешно стартиране програмата ще отвори основния си прозорец, който съдържа три основни раздела: раздел Касиер, раздел Управител и раздел Администратор (виж фиг.2.2). В зависимост от това какви права на достъп имате, ще виждате само един, два или всички раздели.

Фигура 2.2

В горния ляв ъгъл на програмния прозорец е позициониран основният програмен бутон (виж фиг.2.3), с помощта на който можете да смените паролата на настоящия потребител; да превключвате потребители; да активирате или деактивирате лиценза на програмата; да затворите програмата.

Фигура 2.3

Смяна на паролата на настоящия потребител:
 1. Кликнете върху , за да отворите прозорец Смяна на парола(виж фиг.2.4).

  Фигура 2.4

 2. Попълнете полетата и кликнете върху .
Превключване на потребител:
 1. Кликнете върху , за да отворите прозорец Вход (виж фиг.2.5).

  Фигура 2.5

 2. Въведете потребителското име и паролата на потребителя, с който искате да се впишете и кликнете върху .
Лицензиране:

За промяна, деактивиране или активиране на лиценза кликнете върху .

Изход от програмата:

За изход от програмата кликнете върху .

3. Касиер.

Раздел Касиер включва две полета с различни функционалности: поле Операции и поле Фискален принтер.

Раздел Касиер може да видите на фиг.3.1.

Фигура 3.1

3.1. Операции.

От тук можете да задавате начало или край на смяна; да приключите фискалния ден; да препечатате документ или да обновите връзката с баркод скенера.

Не можете да започнете продажбата на артикули, ако нямате започната смяна.

3.1.1. Начало на смяна.

За да започнете смяна:
 1. Кликнете върху , за да отворите прозорец Начало на смяна (виж фиг.3.2).

  Фигура 3.2

 2. Въведете името на смяната или изберете такова от падащото меню.
 3. Изберете потребител.
 4. Поле Начална сума дава информация за сумата налична в касата.
 5. Кликнете върху .

Попълването на поле със знак е задължително.

Вече може да започнете работа и да извършвате продажби през програмата.

3.1.2. Край на смяна.

За да приключите смяна:
 1. Кликнете върху , за да отворите прозорец Край на смяна (виж фиг.3.3).

  Фигура 3.3

 2. Сложете отметка на , ако желаете да разпечатате отчет за смяната, която приключвате.
 3. Кликнете върху .

Не можете да приключите смяна, ако имате неприключени продажби.

3.1.3. Препечат на последния документ.

За да препечатате последния издаден документ, кликнете върху .

3.1.4. Обнови баркод скенера.

За да обновите връзката с баркод скенера:

Възможно е при стартирането на програмата баркод скенера да не бъде инициализиран. В такъв случай кликнете върху , за да обновите връзката с устройството.

3.2. Фискален принтер.

От поле Фискален принтер можете да печатате фискални отчети; да отчитате внасяне и изнасяне на служебни суми от касата; да изтриете данни за състоянието на фискалния принтер.

3.2.1. Z отчет.

Използвайте бутона , за да приключите фискалния ден.

3.2.2. Служебни суми.

Използвайте бутона Служебни суми, за да регистрирате внасяне или изнасяне на пари от касата.

Кликнете върху , за да изберете някоя от следните операции:


Кликнете върху , за да отворите прозорец Служебна сума (виж фиг.3.4).

Фигура 3.4

Въведете сумата, която взимате от касата и кликнете върху .


Кликнете върху , за да отворите прозорец Служебна сума (виж фиг.3.5).

Фигура 3.5.

Въведете сумата, която внасяте в касата и кликнете върху .

3.2.3. Отчети.

Използвайте бутон Отчети за направата на отчети на фискалното устройство.

Кликнете върху , за да изберете някой от следните отчети:


Кликнете върху , за да отпечатате текущ отчет (без приключване на фискални ден) на фискалното устройство.


Кликнете върху , за да отворите прозорец Съкратен Отчет от ФП (виж фиг.3.6).

Фигура 3.6.

Изберете за кой период да бъде разпечатан съкратен отчет на фискалното устройство и кликнете върху , за да го принтирате.


Кликнете върху , за да отворите прозорец Разширен Отчет от ФП (виж фиг.3.7).

Фигура 3.7

Изберете за кой период да бъде отпечатан разширен отчет на фискалното устройство и кликнете върху , за да го принтирате.


Кликнете върху , за да отворите прозорец Съкратен Отчет от ФП (виж фиг.3.8).

Фигура 3.8

Изберете от кой до кой номер да бъде отпечатан съкратен отчет на фискалното устройство и кликнете върху , за да го принтирате.


Кликнете върху , за да отворите прозорец Разширен Отчет от ФП (виж фиг.3.9).

Фигура 3.9

Изберете от кой до кой номер да бъде отпечатан разширен отчет на фискалното устройство и кликнете върху , за да го принтирате.


Кликнете върху , за да отворите прозорец Клен от номер до номер (виж фиг.3.10).

Фигура 3.10

Изберете от кой до кой номер на документите да бъде отпечатан отчет за КЛЕН (контролна лента на електронен носител) и кликнете върху , за да го принтирате.


Сложете отметка на , ако искате отчета да бъде разпечатан с по-дребен шрифт.


Кликнете върху , за да отворите прозорец Клен от номер до номер (виж фиг.3.11).

Фигура 3.11

Изберете за кой (номер) Z репорт да бъде направен отчета.

Изберете от кой до кой номер документ за избрания Z репорт да бъде отпечатан отчет за КЛЕН (контролна лента на електронен носител) и кликнете върху , за да го принтирате.


Сложете отметка на , ако искате отчета да бъде разпечатан с по-дребен шрифт.


Кликнете върху , за да отворите прозорец Клен за период (виж фиг.3.12).

Фигура 3.12

Изберете точния вид на документите, за които искате да разпечатате отчет. Може да изберете между:

 • Всички видове документи
 • Фискални (клиентски) бонове
 • Служебни бонове
 • Служебни бонове със завъртян на 90 градуса
 • Бонове от сервизни операции
 • X – отчети
 • Z – отчети

Изберете за кой период да бъде отпечатан отчет за КЛЕН (контролна лента на електронен носител) и кликнете върху , за да го принтирате.


Сложете отметка на , ако искате отчета да бъде разпечатан с по-дребен шрифт.

3.2.4. Изчистване състоянието на фискалния принтер.

Използвайте , за да изтриете данните за състоянието на фискалния принтер.

3.2.5. Ресто диалог.

Бутон активира функцията за изчисляване на ресто при извършване на продажбите. Бутонът може да бъде в активно (виж фиг.3.13) или неактивно състояние. За да активирате или деактивирате бутона кликнете еднократно върху него.

Фигура 3.13

3.2.6. Фактури А4.

По подразбиране фактурите създадени през POSS се отпечатват на фискалния принтер.

Бутон активира функцията за печат на фактури на нефискален принтер. Бутонът може да бъде в активно (виж фиг.3.14) или неактивно състояние. За да активирате или деактивирате бутона кликнете еднократно върху него.

Фигура 3.14

3.2.7. Настройки.

От тук е нужно да посочите фискалния принтер, който програмата ще използва за печатане на фискални документи.

Кликнете върху бутон , за да отворите прозорец Настройки (виж фиг.3.15).

Фигура 3.15

За да настроите принтера:
 1. Попълнете ръчно полетата.

  или

  Кликнете върху за автоматично откриване и настройване на фискално устройство свързано към компютъра.
 2. Кликнете върху , за да запазите настройките на принтера.

4. Извършване на продажби.

Продажбите могат да бъдат извършвани от всеки потребител без значение от потребителските му права.

Фигура 4.1

1 – Списък на артикулите в настоящата продажба. Може да завлачите и плъзнете списъка с артикули надолу или нагоре, в случай, че не всички артикули от списъка се виждат на екрана.
2 – Текстово поле за въвеждане.

За да извършите продажба е нужно:

 • да посочите артикулите, които предстои да бъдат продадени, като ги добавите към списъка за продажба;
 • при нужда да посочите клиента, към когото се извършва продажбата;
 • да изберете метода на плащане.

4.1. Набиране на артикули.

Добавянето на артикули към настоящата продажба може да се извърши чрез ръчно избиране на конкретния артикул или чрез сканиране на баркода на артикула.

За да добавите ръчно артикул към списъка за продажба (към поле Касов Бон):

 1. Кликнете върху , за да отворите прозорец Избор на артикул (виж фиг.4.2).

  Фигура 4.2

 2. Използвайте текстовото поле над таблицата за търсене на определен артикул по име или код или изберете артикула от таблицата с артикули. Кликнете върху желания артикул и натиснете бутон Enter от клавиатурата. Артикулът вече е добавен към списъка за продажба.
За да добавите продукт към списъка за продажба чрез текстовото поле:

Ако искате да добавите продукт към списъка за продажба и знаете номера на продукта: въведете номера на продукта в текстовото поле и натиснете клавиш Enter от клавиатурата.

Ако искате да добавите няколко продукта от един и същи вид, въведете:
 • желаното количество, последвано от знака „*” и сканирайте баркода на продукта или въведете номера на продукта и след това натиснете клавиш Enter от клавиатурата.
 • желаното количество, кликнете върху бутон , след което въведете номера на продукта и натиснете клавиш Enter от клавиатурата.
За да премахнете последния добавен артикул от списъка с артикули за продажба:
 • Кликнете върху бутон .
 • Натиснете клавиш „ “ от клавиатурата.
За да премахнете артикул от списъка за продажба:

Кликнете два пъти върху реда с артикула, който желаете да премахнете. Ще се отвори прозорец за потвърждение, в който е нужно да потвърдите премахването.

4.2. Избор на клиент.

За да изберете клиент, към когото да извършите продажбата:
 1. Кликнете върху , за да отворите прозорец Избор на фирма (виж фиг.4.3).

  Фигура 4.3

 2. Изберете фирмата-клиент от списъка или използвайте полето за търсене на фирма по име. Ако клиентът има зададена клиентска карта – сканирайте картата, за да приложите клиента като настоящ.
 3. Ако фирмата-клиент липсва в списъка, кликнете върху , за да създаде нова фирмата (виж точка 5.1.2.).
 4. Маркирайте фирмата и кликнете върху .

Клиентът, който по подразбиране се приема от програмата, е Клиент на дребно. Фирма-клиент се избира конкретно и само за текущото плащане. След приключването на заплащането програмата отново приема Клиент на дребно като следващ клиент.

В случай, че няма добавени артикули към списъка за продажба, може да използвате бутон , за да премахнете клиента избран за настоящата продажба.

4.3. Методи за приключване на продажба


4.3.1. Приключване на продажба чрез заплащане в брой:

Кликнете върху или , за да приключите продажбата чрез заплащане в брой.


4.3.2. Приключване на продажба чрез заплащане в брой с включена функция за изчисляване на ресто:

 1. Кликнете върху или , за да отворите прозорец Ресто (виж фиг.4.4).

  Фигура 4.4

  1 – текстово поле за въвеждане на получената сума.
  2 – ресто.

 2. В текстовото поле въведете получената сума. Над бутона ОК ще се изпише сумата, която трябва да върнете като ресто (ако има такава).
 3. Кликнете върху .

За повече подробности как да активирате функцията за изчисляване на ресто виж т.3.2.5.

4.3.3. Приключване на продажба по сметка

 1. Кликнете върху , за да отворите прозорец Избор на фирма (виж фиг.4.5).

  Фигура 4.5

 2. От таблицата изберете фирмата, на чиято сметка ще се запише плащането или използвайте полето за търсене на фирма по име.
 3. Ако фирмата липсва в списъка, кликнете върху , за да създадете нова фирмата (виж точка 5.1.2.).
 4. Маркирайте фирмата и кликнете върху .

4.3.4. Приключване на продажба чрез заплащане с карта

Кликнете върху , за да приключите продажбата чрез заплащане с карта.


4.3.5. Приключване на продажба чрез смесено заплащане

 1. Кликнете върху , за да отворите прозорец Плащания (виж фиг.4.6).

  Фигура 4.6

  1 – Текстово поле. По подразбиране показва общата сума за плащане.
  2 – Информация за плащането.
 2. В текстовото поле въведете сумата, която ще бъде заплатена първо и кликнете върху бутона с метода на плащане, който желаете да използвате.
 3. Повторете с останалите методи на плащане, докато в полето с информация за плащането срещу оставащата сума не се изпише нула.
 4. В бялото поле на прозорчето се изписват направените до момента заплащания, техният вид и стойност (виж фиг.2.6).
 5. Кликнете върху , за да приключите и фискализирате.

Ако след стъпка 2 искате да коригирате дадена сума, маркирайте плащането, което искате да коригирате (виж фиг.4.7) и кликнете върху , след това отново повторете стъпка 2.

1 – Плащане в брой.

2 – Плащане с банкова карта.


Фигура 4.7


4.3.6. Приключване на продажба и издаване на фактура

Всеки от горе-изброените методи за приключване на продажба има своя еквивалент за приключване на продажба с издаване на фактура.

За да приключите продажба и издадете фактура:
 1. Кликнете върху един от бутоните . Отваря се прозорец Избор на фирма (виж фиг.4.8).

  Фигура 4.8

 2. Изберете фирмата, на която желаете да издадете фактура, от списъка или използвайте полето за търсене на фирма по име.
 3. Ако фирмата липсва в списъка, кликнете , за да създаде нова фирма (виж точка 5.1.2.).
 4. Маркирайте фирмата и кликнете върху , за да приключите и фискализирате продажбата.

В случай, че сте избрали смесен метод на заплащане с издаване на фактура: след като кликнете върху е нужно да изпълните стъпките, описани в Приключване на продажба чрез смесено заплащане, за да можете да приключите заплащането.

Ако преди да започнете приключването на продажбата, вече сте били избрали клиент, към когото се извършва продажбата (виж точка 4.2), то тогава при издаването на фактура няма да Ви бъде изискано да посочите фирмата, на чието име ще се издаде фактурата.

5. Управител.

Раздел Управител включва четири полета, притежаващи различни функционалности: поле Номенклатури, поле Операции, поле Дневници и поле Справки.

Раздел Управител може да видите на фиг.5.1.

Фигура 5.1

5.1. Номенклатури.

5.1.1. Артикули.

Номенклатура Артикули съдържа всички артикули, които подлежат на продажба. От тук можете да добавите, редактирате или изтриете артикул, както и да организирате артикулите в групи; също така и да създавате, редактирате или изтривате групите.

Кликнете върху , за да отворите прозорец Артикули (виж фиг.5.2).

Фигура 5.2

За да създадете Група артикули:
 1. В раздела Групи, кликнете върху , за да отворите прозорец Създаване на Група артикули (виж фиг.5.3).

  Фигура 5.3

 2. Попълнете полетата и кликнете върху .

Попълването на поле със знак е задължително.

За да редактирате дадена група:
 1. Маркирайте групата, която искате да редактирате.
 2. В раздела Групи, кликнете върху , за да отворите прозорец Редактиране на Група артикули.
 3. Редактирайте информацията и кликнете върху .

За да изтриете дадена група: Маркирайте групата, която искате да изтриете и кликнете върху .

За да добавите нов артикул към номенклатурата с артикули:
 1. В раздел Артикули кликнете върху , за да отворите прозорец Създаване на артикул (виж фиг.5.4).

  Фигура 5.4

 2. Попълнете полетата и кликнете върху .

Попълването на поле със знак е задължително. Знак пред някое поле указва, че данните в полето са невалидни или липсващи.

При добавянето на баркод към артикула програмата извършва проверка дали въведеният код вече съществува в базата данни. По желание може да въведете дублиращи се баркодове.

За да редактирате даден артикул:
 1. Маркирайте артикула, който желаете да редактирате.
 2. В раздел Артикули кликнете върху , за да отворите прозорец Редакция на Артикул.
 3. Редактирайте информацията и кликнете върху .

За да изтриете артикул: Маркирайте артикула и кликнете върху .

Използвайте , за да добавите маркиран артикул към избрана група.

Използвайте , за да изтриете маркиран артикул от дадена група.

Използвайте поле за търсене на артикули по име или код.

5.1.2. Фирми.

Номенклатура Фирми съдържа списък на фирмите контрагенти. От тук можете да добавите, редактирате или изтриете фирма контрагент, както и да организирате фирмите в групи; също така и да създавате, редактирате или изтривате групи фирми.

Кликнете върху , за да отворите прозорец Фирми (виж фиг.5.5).

Фигура 5.5

За да създадете Група фирми:
 1. В раздела Групи, кликнете върху , за да отворите прозорец Създаване на Група фирми (виж фиг.5.6).

  Фигура 5.6

 2. Попълнете полетата и кликнете върху .

Попълването на поле със знак е задължително.

За да редактирате дадена група:
 1. Маркирайте групата, която искате да редактирате.
 2. В раздела Групи, кликнете върху , за да отворите прозорец Редакция на Група фирми.
 3. Редактирайте информацията и кликнете върху .

За да изтриете дадена група: Маркирайте групата, която искате да изтриете и кликнете върху .

За да създадете нова фирма:
 1. Кликнете върху , за да отворите прозорец Редакция на Фирма (виж фиг.5.7).

  Фигура 5.7

 2. Попълнете полетата.

  Попълването на поле със знак е задължително.

 3. Кликнете върху:
  • , за да завършите създаването на фирмата.
  • , за да запишете информацията.
Задаване на клиентска карта:

След прилагането на фирма (или по време на нейна редакция) имате възможност да й зададете клиентска карта. Клиентската карта служи за бърза и лесна идентификация на клиент.

Задаването на клиентски карти се извършва от раздел Карти в прозореца за редакция на фирма (виж фиг.5.8).

Фигура 5.8

За да създадете карта за избрана фирма:
 1. Кликнете върху , за да отворите прозорец Създаване на Карта (виж фиг.5.9).

  Фигура 5.9

 2. Попълнете полетата и кликнете върху .
За да редактирате информацията за вече съществуваща фирма:
 1. Маркирайте фирмата.
 2. Кликнете върху . Отваря се същият прозорец както при създаването на фирма, но със запълнени полета.
 3. Редактирайте информацията и кликнете върху .

За да изтриете фирма: Маркирайте фирмата и кликнете върху .


Използвайте , за да добавите маркирана фирма към избрана група.

Използвайте , за да изтриете маркирана фирма от дадена група.

Използвайте поле за търсене на фирма по име.

5.1.3. Отстъпки.

От тук можете да направите справка за всички създадени отстъпки за определен период от време, както и да създадете, редактирате или изтриете дадена отстъпка.

Кликнете върху . Отваря се прозорец Отстъпки (фиг.5.10):

Фигура 5.10

За да направите справка за вече съществуващите отстъпки:
 1. Чрез полета Начална дата и Крайна дата укажете периода, за който да бъде направена справката.
 2. От таблица Група Фирми/Фирми може да изберете отстъпките, зададени за кой контрагент да бъдат показани.
 3. От таблица Група Артикули/Артикули може да изберете отстъпките, зададени за кой артикул или група артикули да бъдат показани.
 4. Кликнете върху . В средната таблица от прозореца се визуализират всички отстъпки, зададени през избрания период; техния период на активност; за коя фирма, артикул или група артикули важи отстъпката, както и нейния размер.
За да зададете отстъпка:
 1. Кликнете върху , за да отворите прозорец Създаване на отстъпка (виж фиг.5.11).

  Фигура 5.11

 2. От тук можете да зададете за какъв период от време да бъде активна отстъпката, за коя фирма и за кой артикул или група артикули; както и дали отстъпката да бъде конкретна сума или определен процент от стойността на артикула.
 3. От поле Приоритет имате възможност да зададете какво предимство при нейното прилагане да има отстъпката, спрямо останалите зададени отстъпки. Колкото по-малка е стойността на приоритета, толкова по-голямо предимство има отстъпката.
 4. Попълнете полетата и кликнете върху .
За да редактирате вече съществуваща отстъпка:
 1. Маркирайте отстъпката, която желаете да редактирате.
 2. Кликнете върху . Отваря се същият прозорец, както при създаването на отстъпка, но със запълнени полета.
 3. Редактирайте информацията и кликнете върху .

За да изтриете отстъпка: Маркирайте отстъпката и кликнете върху .

5.1.4. Броячи.

Броячите се използват за номериране на всички документи в системата. Чрез брояча можете да определите от кой номер да започне номерирането на даден вид документ.

За да настроите даден брояч:
 1. Кликнете върху , за да отворите прозорец Броячи (виж фиг.5.12).

  Фигура 5.12

 2. Кликнете върху номера, който желаете да промените, в колона Следващ номер.
 3. Въведете номера, от който искате да започне отброяването.
 4. Кликнете върху .

5.1.5. Теглови Баркодове.

POSS Ви дава възможност да създавате групи баркодове, които носят в себе си количествена информация за артикула.

Кликнете върху , за да отворите прозорец Теглови Баркодове (виж фиг.5.13).

Фигура 5.13

Тегловия баркод се състои от следните групи символи (виж фиг.5.14):

Префикс – състои се от два символа и посочва групата на баркодовете.

Код на продукта – служи за идентифициране на артикула.

Символи за количество – символи използвани, за да покажат какво количество от съответния артикул да се маркира, количеството може да бъде цяло или дробно число.

Контролна сума – контролна цифра, изчислява се автоматично от баркод генератора.

Фигура 5.14

За да създадете група теглови баркодове:
 1. Кликнете върху първия ред от таблицата в прозорец Теглови Баркодове.
 2. Попълнете полетата. В поле Знаци след десетичната запетая определете колко от символите за количество да бъдат използвани за дробната част (ако количеството не е цяло число).
 3. Кликнете върху .

Използвайте текстовото поле и бутон , за да разчетете информацията носена от даден баркод.

5.2. Операции.

5.2.1. Доставки.

От тук имате възможност да създавате документи за направени доставки. Може да създадете Стокова разписка, Фактура или Кредитно известие.

Кликнете върху и изберете някой от следните документи:

За да създадете документ Стокова разписка:
 1. Кликнете върху , за да отворите прозорец Създаване на Стокова разписка (виж фиг.5.15).

  Фигура 5.15

 2. Попълнете полетата Изпълнител, Дата и Номер.
 3. В горната таблица въведете доставените артикули. За всеки артикул въведете количество и цена. За да добавите нов ред в таблицата кликнете в пространството под последния добавен ред.
 4. В долната таблица опишете метода на плащане на сумата, описана в документа.

  Използвайте бутон , за да изтриете даден маркиран ред от таблицата.

  Сложете отметка на , ако желаете да отпечатате документа след записването му.

  В поле Забележка може да въведете свободен текст.

 5. Кликнете върху , за да запишете и завършите създаването на документа.

  Попълването на поле със знак е задължително. Знак пред някое поле указва, че данните в полето са невалидни или липсващи.

За да създадете документ Фактура:
 1. Кликнете върху , за да отворите прозорец Създаване на Фактура (виж фиг.5.16).

  Фигура 5.16

 2. Попълнете полетата.
 3. В горната таблица въведете доставените артикули. За всеки артикул въведете количество и цена. За да добавите нов ред в таблицата, кликнете в пространството под последния добавен ред.
 4. В долната таблица опишете метода на плащане на сумата, описана в документа. Използвайте бутон , за да изтриете даден маркиран ред от таблицата.

  Сложете отметка на , ако желаете да отпечатате документа след записването му.

  В поле Забележка може да въведете свободен текст.

 5. Кликнете върху , за да запишете и завършите създаването на документа.

  Попълването на поле със знак е задължително. Знак пред някое поле указва, че данните в полето са невалидни или липсващи.

За да създадете документ Кредитно известие:
 1. Кликнете върху , за да отворите прозорец Създаване на Кредитно известие (виж фиг.5.17).

  Фигура 5.17

 2. Попълнете полетата.
 3. В горната таблица въведете доставените артикули. За всеки артикул въведете количество и цена. За да добавите нов ред в таблицата, кликнете в пространството под последния добавен ред.
 4. В долната таблица опишете метода на плащане на сумата, описана в документа.

  Използвайте бутон , за да изтриете даден маркиран ред от таблицата.

  Сложете отметка на , ако желаете да отпечатате документа след записването му.

  В поле Забележка може да въведете свободен текст.

 5. Кликнете върху , за да запишете и завършите създаването на документа.

  Попълването на поле със знак е задължително. Знак пред някое поле указва, че данните в полето са невалидни или липсващи.

5.2.2. Продажби.

От тук имате възможност да създавате документи за направени продажби. Може да създадете Стокова разписка, Фактура или Кредитно известие.

Кликнете върху и изберете някой от следните документи:

За да създадете Стокова разписка за извършена продажба:
 1. Кликнете върху , за да отворите прозорец Създаване на Стокова разписка (виж фиг.5.18).

  Фигура 5.18

 2. Попълнете полетата. При непопълване на поле Номер програмата автоматично ще генерира номер на документа.
 3. В горната таблица въведете продадените артикули. За всеки артикул въведете количество и цена. За да добавите нов ред в таблицата, кликнете в пространството под последния добавен ред.
 4. В долната таблица опишете метода на плащане на сумата, описана в документа.

  Използвайте бутон , за да изтриете даден маркиран ред от таблицата.

  Сложете отметка на , ако желаете да отпечатате документа след записването му.

 5. Кликнете върху , за да запишете и завършите създаването на документа.

  Попълването на поле със знак е задължително.

За да създадете Фактура за извършена продажба:
 1. Кликнете върху , за да отворите прозорец Фактура (виж фиг.5.19).

  Фигура 5.19

 2. Попълнете полетата. При непопълване на поле Номер, програмата автоматично ще генерира номер на документа.
 3. В горната таблица въведете продадените артикули. За всеки артикул въведете количество и цена. За да добавите нов ред в таблицата, кликнете в пространството под последния добавен ред.
 4. В долната таблица опишете метода на плащане на сумата, описана в документа.

  Използвайте бутон , за да изтриете даден маркиран ред от таблицата.

  Сложете отметка на , ако желаете да отпечатате документа след записването му.

 5. Кликнете върху , за да запишете и завършите създаването на документа.

  Попълването на поле със знак е задължително.

За да създадете Кредитно известие за извършена продажба:
 1. Кликнете върху , за да отворите прозорец Кредитно известие (виж фиг.5.20).

  Фигура 5.20

 2. Попълнете полетата. При непопълване на поле Номер, програмата автоматично ще генерира номер на документа.
 3. В горната таблица въведете продадените артикули. За всеки артикул въведете количество и цена. За да добавите нов ред в таблицата, кликнете в пространството под последния добавен ред.
 4. В долната таблица опишете метода на плащане на сумата, описана в документа.

  Използвайте бутон , за да изтриете даден маркиран ред от таблицата.

  Сложете отметка на , ако желаете да отпечатате документа след записването му.

 5. Кликнете върху , за да запишете и завършите създаването на документа.

  Попълването на поле със знак е задължително.

5.2.3. Нова ревизия.

За да създадете нов документ за ревизия:
 1. Кликнете върху , за да отворите прозорец Създаване на ревизия (виж фиг.5.21).

  Фигура 5.21

 2. Попълнете датата на ревизията.
 3. Кликнете върху , в таблицата отдолу ще се изпишат всички артикули с количество различно от 0.
 4. Срещу всеки артикул в колона Налично количество въведете намереното от вас количество.

  При нужда може да добавите още артикули, като кликнете върху последния ред в таблицата.

  Използвайте бутон , за да изтриете даден маркиран ред от таблицата.

  В случай, че имате два реда с еднакви артикули – редовете ще се оцветят в червено.

  В поле Забележка може да въведете свободен текст.

 5. Кликнете върху , за да запишете и завършите създаването на документа.

5.2.4. Преизчисляване на ревизии.

Кликнете върху , за да преизчислите количествата артикули във всички документи за ревизии.

5.3. Дневници.

Тук може да откриете информация за всички документи, създадени през програмата. Това включва всички фактури, стокови разписки, кредитни известия и документи за извършени ревизии.

5.3.1. Документи.

За да прегледате всички входящи и изходящи фактури, стокови разписки и кредитни известия създадени през програмата:
 1. Кликнете върху , за да отворите прозорец Документи (виж фиг.5.22).

  Фигура 5.22

  За да прегледате само документите, създадени през определен период от време – сложете отметка на и от полета от: и до: изберете периода, за който искате на направите справката.

  Използвайте поле Номер на документ за търсена на документ по номер.

  Сложете отметка на , за да видите всички входящи документи.

  Сложете отметка на , за да видите всички изходящи документи.

  Сложете отметка на , за да видите всички фактурни документи.

  Сложете отметка на , за да видите всички стокови разписки

  Сложете отметка на , за да видите всички кредитни известия.

 2. Използвайте филтрите, за да конкретизирате какъв вид документи да бъдат показани и кликнете върху.
За да създадете нов документ:

Кликнете върху и изберете вида документ, който желаете да създадете.

За да редактирате даден документ:
 1. Маркирайте документа, който искате да редактирате.
 2. Кликнете върху , за да отворите прозореца за редакция.
 3. Редактирайте информацията и кликнете върху .

За да изтриете даден документ: Маркирайте документа, който искате да изтриете и кликнете върху .

Използвайте бутон , за да разпечатате маркиран документ.

Използвайте бутон , за да създадете фактура на база маркирани стокови разписки.

Използвайте бутон , за да разпечатате маркирана фактура на фискалния принтер.

5.3.2. Ревизии.

Тук може да откриете информация за всички създадени документи за ревизия.

Кликнете върху , за да отворите прозорец Ревизии (виж фиг.5.23).

Фигура 5.23

От поле За месец изберете месец, за да видите всички ревизии, направени през него.

Кликнете върху дадена ревизия от горната таблица, за да видите артикулите включени в нея.

За да създадете нов документ за ревизия:

Кликнете върху и следвайте стъпките описани в точка 5.2.3.

За да редактирате даден документ:
 1. Маркирайте документа, който искате да редактирате.
 2. Кликнете върху , за да отворите Редакция на Ревизия.
 3. Редактирайте информацията и кликнете върху .

За да изтриете даден документ: Маркирайте документа, който искате да изтриете и кликнете върху .

Използвайте бутон , за да разпечатате маркиран документ.

5.3.3. Смени.

От тук можете да направите справка към определен период от време, за всички приключени смени, както и за всички артикули продадени по време на дадена смяна.

За да направите справка Смени:
 1. Кликнете върху , за да отворите прозорец Смени (виж фиг.5.24).

  Фигура 5.24

 2. Чрез полета Начална дата и Крайна дата окажете периода, за който да бъде направена справката и кликнете върху . Справката показва всички смени, приключени в избрания период.
 3. Кликнете върху дадена смяна – в долната таблица ще може да видите всички артикули, продадени по време на избраната смяна.

Кликнете върху , за да разпечатате справката за смените.

5.4. Справки.

Кликнете върху и изберете някоя от следните справки:

5.4.1. Справка Изходящ отчет.

Кликнете върху , за да отворите прозорец Изходящ репорт (виж фиг.5.25).

Фигура 5.25

Справката разполага с няколко филтъра за по-лесно търсене:

От полета От Дата: и До Дата: изберете периода, за който искате на направите справката.

От таблица Група Фирми/Фирми: изберете фирмата или групата фирми, информация за която/които искате да получите в справката.

От таблица Група Артикули/Артикули: изберете артикула или групата артикули, информация за който/които искате да получите в справката.

Сложете отметка на , ако желаете да групирате резултатите по фирми.

Сложете отметка на , ако желаете да групирате резултатите по артикули.

Използвайте филтър , за да укажете информация за изходящите стоки или информация за изходящите фактури да бъде показана в справката.

След включване на желаните филтри кликнете върху , за да визуализирате резултатите.

Използвайте бутон , за да запазите справката в ексел файл.

5.4.2. Справка Входящ отчет.

Кликнете върху , за да отворите прозорец Входящия репорт (виж фиг.5.26).

Фигура 5.26

Справката разполага с няколко филтъра за по-лесно търсене:

От полета От Дата: и До Дата: изберете периода, за който искате на направите справката.

От таблица Група Фирми/Фирми: изберете фирмата или групата фирми, информация за която/които искате да получите в справката.

От таблица Група Артикули/Артикули: изберете артикула или групата артикули, информация за който/които искате да получите в справката.

Сложете отметка на , ако желаете да групирате резултатите по фирми.

Сложете отметка на , ако желаете да групирате резултатите по артикули.

Използвайте филтър , за да укажете информация за изходящите стоки или информация за изходящите фактури да бъде показана в справката.

След включване на желаните филтри кликнете върху , за да визуализирате резултатите.

Използвайте бутон , за да запазите справката в ексел файл.

5.4.3. Справка Движение на стоки

Справка Движение на стоки дава информация за движението на артикулите, както и крайното количество артикули за съответния период. Чрез справка Движение на стоки може да проследите движението, както на група артикули, така и на конкретен артикул.

Кликнете върху , за да отворите прозорец Движение на стоки (виж фиг.5.27)

Фигура 5.27

Справката разполага с няколко филтъра за по-лесно търсене:

От полета От Дата: и До Дата: изберете периода, за който искате на направите справката.

От таблица Група Артикули/Артикули: изберете артикула или групата артикули, информация за който/които искате да получите в справката.

След включване на желаните филтри кликнете върху , за да визуализирате резултатите.

Използвайте бутон , за да запазите справката в ексел файл.

5.4.4. Справка История на Артикул.

Справка История на артикул дава детайлна информация за всички или за избран артикул, за избран период от време.

Кликнете върху , за да отворите прозорец История на артикул (виж фиг.5.28).

Фигура 5.28

От полета Начална дата: и Крайна дата: изберете периода, за който искате на направите справката.

От таблицата с артикулите изберете артикула, за който искате да получите информация или от поле Артикули: потърсете желания артикул по код или име.

След настройка на филтрите кликнете върху , за да визуализирате резултатите.

Използвайте бутон , за да разпечатете справката.

6. Администратор.

Раздел Администратор се състои от: поле Потребители и поле База данни.

Раздел Администратор може да видите на фиг.6.1.

Фигура 6.1

6.1. Потребители.

Тук имате възможност да създавате, редактирате и изтривате потребители.

За да създадете нов потребител:
 1. Кликнете върху , за да отворите прозорец Потребители (виж фиг.6.2).

  Фигура 6.2

 2. Кликнете върху , за да отворите прозорец Създаване на потребител (виж фиг.6.3).

  Фигура 6.3

 3. Попълнете полетата.
 4. Сложете отметка на , ако желаете при стартиране програмата автоматично да се вписва с настоящия потребител, без да е нужно въвеждането на парола.
 5. От поле Роля изберете какви права на достъп да има потребителя.

  Потребител с роля Касиер има достъп само до раздел Касиер.

  Потребител с роля Управител има достъп до раздел Касиер и раздел Управител.

  Потребител с роля Администратор има достъп до до всички раздели.

  Попълването на поле със знак е задължително.

 6. Кликнете върху , за да завършите създаването на потребителя.

6.2. Избрани.

6.2.1. Импорт на база данни.

POSS Ви дава възможност да импортирате списък с артикули и/или списък с контрагенти (клиенти, доставчици и партньори) от CSV файл.

Кликнете върху , за да изберете някоя от следните опции за импорт:

Импорт на списък с артикули.

 1. Кликнете върху , за да отворите прозорец Импорт на Артикули (виж фиг.6.4).

  Фигура 6.4

 2. От поле Файл посочете CSV файла, който желаете да импортирате.
 3. От поле Encoding посочете енкодинга на файла.

  Файла, който ще импортирате, трябва да съдържа следните колони: Name; Code; Measure; TaxGroup; Price; Group.


  Колоните трябва да бъдат разделени с точка и запетая и без интервали.

  Всички колони, без колона Мярка(Measure) са задължителни и трябва да бъдат с попълнена в тях информация.

  За да е валидна информацията в колона Дан. група (TaxGroup), е нужно да сте въвели някоя от следните данъчни групи: А, Б, В или Г.

 4. Кликнете върху , (виж фиг.6.5).

  Фигура 6.5

 5. Отваря се прозорец с таблица, съдържаща данните, които предстои да бъдат импортирани (виж фиг.6.6).

  Фигура 6.6

 6. Кликнете върху , за да завършите импорта.
 7. Кликнете върху , за да затворите прозореца (виж фиг.6.7).

  Фигура 6.7

Импорт на списък с контрагенти.

 1. Кликнете върху , за да отворите прозорец Импорт на Фирми (виж фиг.6.8).

  Фигура 6.8

 2. От поле Файл посочете CSV файла, който желаете да импортирате.
 3. От поле Encoding посочете енкодинга на файла.

  Файла, който ще импортирате, трябва да съдържа следните колони: Name; City; Address; TaxNumber; ResponsiblePerson; StoreName; BankName; BankAccount


  Колоните трябва да бъдат разделени с точка и запетая и без интервали.

  Колона Име (Name) e задължителна и трябва да бъде с попълнена в нея информация.

 4. Кликнете върху , (виж фиг.6.9).

  Фигура 6.9

 5. Отваря се прозорец с таблица, съдържаща данните, които предстои да бъдат импортирани (виж фиг.6.10).

  Фигура 6.10

 6. Кликнете върху , за да завършите импорта.
 7. Кликнете върху , за да затворите прозореца (виж фиг.6.11).

  Фигура 6.11

6.2.2. Регистриране на скенери.

Към POSS може да свържете няколко скенер устройства едновременно, като е нужно да регистрирате устройствата, с които ще работи програмата.

За да регистрирате скенер устройство:
 1. Кликнете върху , за да отворите прозорец Баркод четци (виж фиг.6.12)

  Фигура 6.12

 2. Включете скенера, който искате да регистрирате. В таблицата автоматично ще се добави новото устройство.
 3. Кликнете върху .

Ако скенерът е бил включен преди да отворите прозорец Баркод четци, е нужно да го изключите и включите наново.

Не изключвайте и включвайте клавиатурата, докато прозорец Баркод четци е отворен.